„…przy łóżku”


Projekt edukacji kulturalnej pt. „ …. przy łóżku?” ma na celu umożliwienie przeprowadzenia warsztatów – przedstawień w szpitalu dla pacjentów mających utrudniony dostęp do kultury: dzieci w wieku 0-12 lat i młodzieży od 13-18 lat.

W sytuacjach trudnych, kiedy życie staje pod znakiem zapytania, problemy stają się dominujące i pierwszoplanowe, najtrudniejszym problemem jest pytanie postawione w tytule : „ … przy łóżku?” , dlaczego choroba?, dlaczego cierpienie?

Projekt ten  nie będzie odpowiedzią na zadane pytanie, dawania nadziei, że będzie dobrze, byłoby to dla ludzi chorych przewrotna kpiną. Celem projektu jest przede wszystkim edukacja poprzez  zabawę, aktywizacja grupy dyskryminowanej ze względu na brak mobilności, aby  choć na chwilę móc zapomnieć o chorobie, poczuć na nowo życie, aktywnie wziąć udział w przedstawieniu. Spektakl uczy, bawi i wychowuje . Ale nie tylko . Pozwala też zapomnieć o bólu, cierpieniu i strachu, który często towarzyszy dzieciom podczas pobytu w szpitalu.

Zobaczyć radość na twarzy dziecka, które cierpi jest bezcenne!

Projekt „… przy łóżku?”  składa się z dwóch modułów, które będą realizowane w miesiącach od sierpnia do października w gorzowskim szpitalu;

Moduł I – „… na kołdrze” – to teatr jednego aktora i jednego widza. Publicznością jest tylko jedna osoba – dziecko. O wszystkim decyduje widz – to znaczy jego wiek, charakter, humor, oczekiwania. Aktor – a raczej reżyser i inscenizator, autor i scenograf, inspicjent i rekwizytor w jednej osobie musi na żywo ukształtować scenariusz swojej gry aktorskiej . Wszystko się może zdarzyć na tej małej scenie, czyli kawałku szpitalnej kołdry. Nie ma dekoracji i sceny, rzędów foteli i kurtyny. Aktor jest całym teatrem. Posługuje się bardzo prostymi, małymi rekwizytami , rozgrywa nimi cały spektakl, a następnie co bardzo ważne!– zostawia je dziecku jako prezent, który stanowić będzie wspomnienie z przedstawienia i przeżytych doznań.

Moduł II- „…na deskach” – uczestnikami są pacjenci szpitala którzy nie są „przykuci” do łóżka, którzy zostaną aktywnie włączeni do przedstawienia. Spektakl ma kameralną formę i otwarty scenariusz, aktorzy są bardziej współczesnymi animatorami tekstów niż wcieleniami swoich postaci – pozwali to  na wspólne przyjrzenie się magicznemu, fantastycznemu rozumieniu świata Juliana Tuwima i Jana Brzechwy.

Podsumowaniem i zakończeniem projektu będzie wystawa fotograficzna dokumentująca realizację projektu,  na którą zapraszamy od miesiąca października do  Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn

P1010118P1010128P1010113P1010115

Zdjęcia z prób

[

Działania w szpitalu