Miejska Kampania Profilaktyczna 2019


 

Teatr im. Juliusza Osterwy  bierze udział w miejskiej Kampanii Profilaktycznej, której ideą  jest zachęcenie młodych osób do konstruktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji, zainteresowań, talentów oraz popularyzowanie stylu życia wolnego od nałogów. Kampania kierowana jest do dzieci i młodzieży, jak również ich  rodziców i opiekunów. W tym roku w ramach kampanii gorzowska młodzież będzie mogła obejrzeć dwa spektakle: „Czy umiesz gwizdać, Johanno?” oraz „Sami”. Łącznie 25 spektakli. Poranne przedstawienia będą przeznaczone dla grup zorganizowanych, natomiast popołudniowe  dla młodych ludzi, którzy zechcą w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów obejrzeć spektakl.

Wejściówki na popołudniowe spektakle grane w ramach kampanii będą wydawane od 19 marca 2019 r. w kasie teatru.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu miasta Gorzowa Wlkp. w ramach  Miejskiej Kampanii Profilaktycznej 2019.