Zakup sprzętu akustycznego


W roku 2014 Teatr realizuje zadanie pn. „Zakup sprzętu akustycznego dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego