INFRASTRUKTURA KULTURY


W roku 2017 Teatr realizuje zadanie pn.”Poprawa infrastruktury kultury  poprzez adaptację pomieszczenia – na małą scenę – salę prób, wyposażenie technologiczne.

„Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”