Niania w teatrze


„Niania w teatrze” w trakcie spektaklu „Bez znieczulenia” 7 i 8 marca.

Drodzy rodzice! Chcecie wybrać się do teatru, ale nie macie z kim zostawić swoich pociech?
Teatr Osterwy pomoże Wam rozwiązać ten problem i miło spędzić wieczór.  Nasz nowy projekt pt. „Niania w teatrze” jest przeznaczony właśnie dla Was i  umożliwia całym rodzinom wspólne wyjście do teatru. Przed przedstawieniem rodzice mogą pozostawić swoje dziecko pod opieką doświadczonych animatorów. Dorośli oglądają spektakl, a dziecko miło spędza czas na twórczej zabawie podczas warsztatów teatralnych.

Zapraszamy rodziców z dziećmi między 3. a 9. rokiem życia. Udział w zajęciach jest nieodpłatny, warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez rodzica/opiekuna biletu na spektakl. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona w związku z czym prosimy o wcześniejszą rezerwację. Zapraszamy do teatru 15 min. przed rozpoczęciem spektaklu i odbiór dziecka najpóźniej 15 min. po jego zakończeniu.

Regulamin projektu Niania w teatrze

 1. Usługa realizowana jest w trakcie trwania spektaklu „Bez znieczulenia” 7, 8 marca 2019 r., w siedzibie Teatru im. Juliusza Osterwy, ul. Teatralna 9, 66-400 Gorzów Wielkopolski.
  2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3. do 9. roku życia.
  3. Z opieki podczas spektakli korzystają tylko dzieci, rodzic/opiekun przebywa w tym czasie na spektaklu.
  4. Zajęcia są nieodpłatne. Jeden zakupiony bilet na spektakl umożliwia udział w zajęciach jednemu dziecku.
  5. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Teatru o chęci skorzystania z usługi „Niania na teatrze” telefonicznie (tel. 95 728 99 39) lub mailowo (e-mail: dpiow@teatr-gorzow.pl) minimum 2 dni przed spektaklem.
  6.Teatr nie podejmuje się opieki nad dzieckiem, które jest chore/przeziębione, a jego stan zdrowia może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pozostałych uczestników;
  7. Opieka nad dziećmi sprawowana jest od momentu przyjęcia dziecka tj. najwcześniej 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna tj. najpóźniej 15 minut po zakończeniu spektaklu.
  8. Przyjmowanie i odbieranie dziecka odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Teatr.
  9. W wyjątkowych okolicznościach Teatr zastrzega sobie prawo do wywołania rodzica/opiekuna ze spektaklu.
  10. Rodzic/opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez swoje dzieci.
  11. Teatr nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Teatru.
  12. Pracownicy Teatru nie są uprawnieni do podawania dziecku lekarstw, posiłków i napojów.
  13. Teatr nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikające z tytułu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.