SPACEROWNIK


Zapraszamy dzieci w wieku 6-10 lat wraz z opiekunami (np. rodzice, dziadkowie, starsze rodzeństwo) na nietypowy, pełen niespodzianek i twórczych zabaw spacer po kilku teatralnych miejscach Gorzowa.  Spacer odbędzie się 19 maja 2019 – start o godz. 12.00 spod głównego budynku Teatru im. J. Osterwy.

Współorganizatorem Spacerownika Teatralnego jest Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Zadania są zaplanowane w taki sposób, by zaangażować zarówno dzieci, jak i dorosłych, dlatego prosimy o zgłaszanie się w parach.

UDZIAŁ W SPACEROWNIKU JEST BEZPŁATNY.

OBOWIĄZUJE REZERWACJA MIEJSC pod numerem tel. 95 728 99 39.

Prowadzenie: Maria Babicka (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie) oraz Magdalena Bożek (Teatr im. J. Osterwy).