Komunikat Wojewody


W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 w Europie i rosnącym niepokojem społeczeństwa wywołanym jego możliwymi skutkami informuję, że wszelkie informacje dotyczące koronawirusa znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, w zakładce „co musisz wiedzieć o kornawirusie”. 

Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie  można uzyskać informacje w sytuacji podejrzenia zagrożenia koronawirusem 800 190 590

Unikanie dezinformacji i przekazywanie komunikatów z rzetelnych i sprawdzonych źródeł pomoże zarówno administracji rządowej jak i samorządowej uniknąć wielu problemów oraz skupić się na zadaniach związanych z reagowaniem na rozwojową sytuację.

Wojewoda lubuski,  Władysław Dajczak