MAŁA REDUTA OSTERWY


Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. znalazł się na liście beneficjentów, którzy otrzymali dotację z Narodowego Centrum Kultury w ramach działań Kultura w sieci.
„Mała Reduta Osterwy” – pod taką nazwą Teatr będzie realizował cykl interdyscyplinarnych warsztatów teatralnych w sieci skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku 3-14 lat.
Poprzez warsztaty będące połączeniem literatury, działań aktorskich, plastycznych, muzycznych i tanecznych będziemy wprowadzać rodziny w świat teatru i jednocześnie kształtować rodzaj pozytywnej relacji między dziećmi i rodzicami. Cykl naszych warsztatów on-line to oferta kulturalna, która poza wartościami artystycznymi, edukacyjnymi i dydaktycznymi spełnia wobec uczestników ważną funkcję o charakterze więziotwórczym, emocjonalnym i społecznym.
Projekt zakłada przeprowadzenie 18. 30-minutowych tematycznych warsztatów teatralnych on-line. Spotkania będą się odbywać od czerwca do września 2020 r., w wyznaczone dni: piątki, soboty i niedziele.
Punktem wyjścia każdego spotkania będzie tekst literacki, który w performatywny sposób zaprezentują aktorzy gorzowskiego teatru. Zaplanowane warsztaty oparte są na zrealizowanych w teatrze bajkach: „O krasnoludkach i sierotce Marysi” Marii Konopnickiej, „Przygodach Koziołka Matołka” i „Tygrysa Pietrka” Hanny Januszewskiej.
Ważnym elementem projektu jest obecność przy realizacji każdego warsztatu tłumacza migowego co pozwoli nam zwiększyć potencjalną grupę odbiorców naszych działań.

 

 

Harmonogram warsztatów:

Pierwszy cykl warsztatów 

26, 27 czerwca godz. 17.00

10,11, 24, 25 lipca godz. 17.00

26 lipca /niedziela/ godz. 17.00   prezentacja online spektaklu „O krasnoludkach i sierotce Marysi”

Drugi cykl warsztatów 

7,8, 14, 15, 28, 29 sierpnia godz. 17.00

30 sierpnia /niedziela/ godz.17.00 prezentacja online spektaklu „Przygody Tygryska Pietrka”

Trzeci cykl warsztatów

4,5,11,12,25,26 września godz. 17.00

27 września /niedziela/ godz.17.00 prezentacja online spektaklu ” Przygody Koziołka Matołka”

Warsztaty i prezentacje spektakli będą dostępne na kanale teatralnym You Tube– Mała Reduta Osterwy, stronie internetowej www. teatr-gorzow.pl w zakładce Mała Reduta Osterwy oraz Facewbook’u www.facebook.com/TEATRGORZOW