BALLADY I ROMANSE MICKIEWICZA


Reżyseria, scenografia i opracowanie tekstu: Rafał Matusz

Muzyka: Marek Zalewski

Ruch sceniczny: Witold Jurewicz

Asystent reżysera: Teresa Lisowska-Gałła

Obsada:

  • Adrianna Góralska
  • Bogumiła Jędrzejczyk
  • Edyta Milczarek
  • Bożena Perłowska
  • Bożena Pomykała-Kukorowska
  • Joanna Rossa

„Ballady i Romanse. Laboratorium romantyczności – lekcja otwarta” jest interaktywnym spektaklem-happeningiem, opartym o teksty A. Mickiewicza. Spektakl ma pokazać i przybliżyć teksty romantyka w przystępny, czytelny i ciekawy sposób dla współczesnego widza. Chodzi o poszukiwanie nowych, nowatorskich środków wyrazu często z wykorzystaniem multimediów dzięki którym klasyczne teksty „Ballad i romansów” zostaną pokazane we współczesnym świetle. Nowy sposób wyrażania emocji, inna skala wrażliwości pozwalają na poszukiwanie nowych form wyrazu i przekazu wartości czy treści zawartych w dziele Mickiewicza. Aktorzy będą współpracować z publicznością, inicjując różnorakie akcje aktywizujące widzów w przebieg spektaklu. Na żywo, poszukując nowych form dla zadanych tekstów, mają pokazać warsztat eksploratora, oparty o zabawę i improwizację, a także o inwencję publiczności.