Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru

 

Od 5 marca działa przy Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru.

Celem Stowarzyszenia  jest przede wszystkim wspieranie  Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. w dziedzinie rozwijania kultury teatralnej, rozwijania edukacji teatralnej, podtrzymywania tradycji lokalnej  w zakresie teatru.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1. Prezentowanie wartościowych pod względem artystycznym zjawisk teatralnych w Polsce i za granicą (recepcja, odczyty, spotkania z ludźmi teatru itp.).
   1. Organizowanie, inicjowanie i popieranie wszelkich form teatru w Gorzowie Wlkp. i okolicy, w tym między innymi opieka nad samorodnymi talentami artystycznymi.
   2. Wszechstronne wspieranie Teatru  im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp., obejmujące głównie promowanie działalności programowej, pozyskiwanie sponsorów i mecenasów teatru, propagandy wizualnej i anonsów prasowych.
   3. Publiczne dyskusje na temat teatru i oglądanych spektakli teatralnych.

 

   1. Organizowanie zbiorowych wyjazdów na przedstawienia oraz inicjowanie działań impresaryjnych gorzowskich placówek kultury, w których gestii jest prezentacja spektakli zespołów z innych miast i ośrodków.
   2. Upowszechnianie czasopism, literatury i portali internetowych poświęconych problematyce sztuki i krytyki teatralnej.
   3. Upowszechnianie plastyki, muzyki, literatury i innych dziedzin pokrewnych, w  tym nowoczesnych technik elektronicznych, wykorzystywanych w realizacjach teatralnych.
   4. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami i instytucjami kulturalnymi.
   5. Fundowanie i przyznawanie raz na dwa lata z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru nagrody „Melpomena” za wyróżniającą się działalność teatralną.
   6. Organizacja konkursów wraz z fundowaniem i przyznawaniem nagród, w trybie opisanym w odrębnych regulaminach przyjętych przez Zarząd.
   7. Prace badawcze z zakresu historii teatru gorzowskiego.
   8. Publikacje materiałów własnych na temat teatru w środkach masowego przekazu.
   9. Współpraca z organami władzy i administracji, samorządem lokalnym, instytucjami gospodarczymi, kulturalnymi i społecznymi oraz innymi organizacjami istniejącymi na terenie kraju i poza jego granicami.

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się do nas przyłączyć i podziałać na rzecz teatru serdecznie zapraszamy.
DEKLARACJA NA CZŁONKA

NIP 5993174244

KRS 0000545028

Nr konta 36 1160 2202 0000 0002 7835 5236

 

PROJEKT TRAMPOLINA

Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru w ramach projektu „Trampolina- regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich”  Dla młodej organizacji – edycja 2016 zakupiło sprzęt biurowy (komputer wraz z drukarką).