Projekty

INFRASTRUKTURA KULTURY

 

W roku 2017 Teatr realizuje zadanie pn.”Poprawa infrastruktury kultury  poprzez adaptację-pomieszczenia- na małą scenę – salę prób, wyposażenie technologiczne.

„Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 

ZAKUP SPRZĘTU AKUSTYCZNEGO

 

mkidnW roku 2014 Teatr realizował zadanie pn. „Zakup sprzętu akustycznego dla Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

…przy łóżku?”

 

 

mkidn W roku 2015 Teatr im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp.realizuje projekt „…przy łóżku?” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.